header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen Okt
30

Uitkomsten discussieavond beleid WMHC 7 oktober 2019

Nieuws afbeelding Er komt een nieuw beleidsplan waarin de hockeyzaken van de club worden beschreven. Het is de bedoeling dat er aan het begin van het komende kalenderjaar een stuk ligt waarover in een ALV gestemd kan worden. Omdat dit beleid de komende jaren zal gelden, is het essentieel dat er brede input is vanuit de club. We waren daarom erg blij dat er ongeveer 50 mensen aanwezig waren tijdens de 1e discussieavond op 7 oktober om hier over te spreken. De sfeer was prettig en opbouwend en veel zaken zijn aan de orde gekomen. De uitkomsten van deze avond willen we graag met jullie delen.

Er is tijdens de avond in wisselende groepen gesproken over vier stellingen. Vooraf is uitgelegd dat de stellingen prikkelend zijn en dat er in de volle breedte van het onderwerp over gesproken kon worden. De stellingen boden voldoende aanknopingspunten om breder na te denken dan de stelling in eerste instantie doet vermoeden. Dit is interessant, want daardoor kwamen de dingen die de aanwezigen belangrijk vinden naar voren.

Geprobeerd is om hetgeen dat is besproken te verwoorden in leesbare taal. Hierbij is niets weggelaten en er is in de opsommingen geen prioritering gemaakt. Soms is er voor de leesbaarheid of voor de duiding van de gesprekken wel een samenvatting gemaakt.

De uitkomsten en de ingediende A4-tjes zijn te vinden achter de inlog bij Club en dan onder Documenten mapje Uitkomsten discussieavonden.

  

Opzet discussieavond 4 november

Op 4 november is er een tweede discussieavond waar leden kunnen meedenken over toekomstig beleid van de club. De opzet van deze avond verschilt niet van de eerste discussieavond, maar we hebben de stellingen aangepast om nog meer handen en voeten te geven aan het toekomstige beleidsplan. 

Tijdens de eerste avond kwamen een aantal opvattingen duidelijk naar voren, hier gaan we graag dieper op in. 1: Het is belangrijk dat meer mensen helpen op de club. 2: Prestatiehockey kan niet zonder breedte hockey en andersom. Maar we moeten eigenlijk af van deze scheidslijn. Iedereen wil presteren op zijn eigen manier en niveau. Dat moeten we mogelijk maken.

Daarnaast is het voor de club belangrijk om leden te werven en te behouden. Graag gaan we daarover ook met jullie in gesprek.

We hebben de volgende drie vragen geformuleerd waarover op 4 november in groepjes gesproken gaat worden.

1. Meer vrijwilligers op de club. Hoe doen we dat?

2. Prestatie ieder op zijn eigen niveau: wat houdt dat in en hoe doen we dat?

3. Hoe krijgen we meer leden en behouden we deze?

Naast deze onderwerpen is er de mogelijkheid om punten toe te voegen aan de stellingen die op 7 oktober zijn besproken.

We hopen dat we op deze manier iedereen een stem geven en gezamenlijk stappen kunnen zetten op weg naar een nog mooiere club.


 

 

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner