header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen Okt
25

Kom ook naar de tweede discussieavond op 4 november!

Nieuws afbeelding

We zijn als vereniging druk aan de slag met ons beleid. Heb je de eerste mogelijkheid om mee te denken gemist, geen probleem de tweede discussieavond is op 4 november a.s.!

Hierbij nodigen wij graag weer iedereen uit om mee te denken op:

4 november a.s. in het clubhuis 20.00 uur tot 21.45 uur 

We starten scherp om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Opzet discussieavond 4 november

Op 4 november is er een tweede discussieavond waar leden kunnen meedenken over toekomstig beleid van de club. De opzet van deze avond verschilt niet van de eerste discussieavond, maar we hebben de stellingen aangepast om nog meer handen en voeten te geven aan het toekomstige beleidsplan. Tijdens de eerste avond kwamen een aantal opvattingen duidelijk naar voren, hier gaan we graag dieper op in. 1: Het is belangrijk dat meer mensen helpen op de club. 2: Prestatiehockey kan niet zonder breedte hockey en andersom. Maar we moeten eigenlijk af van deze scheidslijn. Iedereen wil presteren op zijn eigen manier en niveau. Dat moeten we mogelijk maken.

Daarnaast is het voor de club belangrijk om leden te werven en te behouden. Graag gaan we daarover ook met jullie in gesprek.

We hebben de volgende drie vragen geformuleerd waarover op 4 november in groepjes gesproken gaat worden.

1. Meer vrijwilligers op de club. Hoe doen we dat?

2. Prestatie ieder op zijn eigen niveau: wat houdt dat in en hoe doen we dat?

3. Hoe krijgen we meer leden en behouden we deze?

Naast deze onderwerpen is er de mogelijkheid om punten toe te voegen aan de stellingen die op 7 oktober zijn besproken.

We hopen dat we op deze manier iedereen een stem geven en gezamenlijk stappen kunnen zetten op weg naar een nog mooiere club.FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner