header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen Mei
16

ALV op 13 mei stemt VÓÓR extra verplichte bijdrage

Nieuws afbeelding

Op de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandag 13 mei was er een ruime meerderheid aan stemmen vóór het innen van een eenmalige extra bijdrage om zo het ontstane liquiditeitsprobleem voor een belangrijk deel op te lossen. De afgelopen jaren heeft WMHC door de jaarlijkse tekorten een negatief eigen vermogen opgebouwd waardoor er sinds februari serieuze betalingsproblemen zijn. De rekeningen uitstellen en betalen met de contributie van volgend seizoen is geen houdbare oplossing en wil dit bestuur niet meer. Tijdens de ALV is de achtergrond en de actuele financiële stand van zaken toegelicht en zoveel mogelijk alle vragen beantwoord, waarna het voorstel dus is goedgekeurd. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in de betreffende financiële toelichting dan is deze op de website te vinden onder documenten/bestuur. 

Wij zijn trouwens niet de enige hockeyvereniging die zo’n actie hebben voorgelegd, laatste berichten in Hockey.nlover de hockeyclubs Rotterdam, HGC en Laren zijn exact hetzelfde. 

WMHC heeft gekozen voor een éénmalige extra bijdrage van 15% over de veldcontributie (geldt voor dit seizoen) met een max van 2 personen per gezin (denk aaneen bedrag variërendtussen de € 30 à € 70,- per lid). Werken met een percentage is naar onze mening de meest eerlijke manier omdat niet iedereen eenzelfde contributie betaald. Met deze actie halen we voldoende geld op om de salarissen en de meeste rekeningen van dit seizoen te kunnen betalen en voorkomen we verdere verslechtering van het eigen vermogen. Het besef moet er wel zijn dat met deze éénmalige bijdrage niet alles in een keer is opgelost. We zullen nogeen paar jaar nodige hebben om de club weer helemaal financieel gezond te maken. De uitgesproken wens van ALV is een robuuste positieve begroting voor het volgende seizoen(en) met reserve voor de toekomst. Dit zal niet gaan zonder dat de vereniging het beleid aanpast. De nieuwe begroting voor volgend seizoen zal begin juli in de ALV gepresenteerd worden. Het bestuur werkt hier komende weken hard aan, met hulp van verschillendekanten, om een beleid uit te stippelen waar een positieve begroting centraal staat. Enkele maatregelen die hierbij gaan helpen is het groeiende resultaat van de bar door inzet van vrijwilligers. Tevens wordt er een plan uitgewerkt om de trainingen optimaal in te richten. Ook leden werven en vooral ook behouden zal een hele belangrijke factor blijven. Een terechte opmerking van een aanwezig lid: het is onze vereniging iedereen moet zich aangesproken voelen om hieraan mee te werken. Doe mee als vrijwilliger, zoek ook naar nieuwe leden, naar clubsponsors. 


Wij zijn de club! 


Het streven is om de extra bijdrage nog deze maand (mei) te incasseren. De Ledenadministratie is er mee bezig.

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner