header foto header foto header foto header foto
 

Wij sporten met Respect

Sportiviteit & Respect hebben wij als WMHC hoog in het vaandel staan. Bij ons gaan sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand. Dat willen we graag zo houden en daarom gaan wij ook, net als andere verenigingen, het Shake Hands initiatief uitvoeren. Shake Hands is een initiatief dat in het afgelopen seizoen vanuit alle verenigingen uit district Noord-Holland is ontstaan en erg succesvol gebleken. Shake Hands heeft als doel extra aandacht te geven aan Sportiviteit & Respect en daarmee de hockeycultuur waar we allemaal zo trots op zijn bewaren.

Hoe gaan we dat met elkaar doen?

Aan de start van het nieuwe hockeyseizoen introduceren we Shake Hands. Eigenlijk zijn het hele makkelijke en voordehand liggende acties die voor veel spelers bekend in de oren klinken. Concreet houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:
 • Ontmoeting: Bij de toss schudden de aanvoerders en de arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen. Zo’n vast moment komt er nu ook met coaches. Zowel arbitrage als coaches worden gestimuleerd elkaar de hand te schudden. Toenadering staat centraal.
 • Voor de wedstrijd: Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar een hand.
 • Na de wedstrijd: Na iedere wedstrijd geven alle spelers en beide scheidsrechters elkaar een hand om te bedanken en/ of te feliciteren.
 • Goede afsluiting: Na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk een drankje gedronken.

Jullie gaan hier uiteraard nog meer over horen want dit is iets waar we allemaal bij betrokken zijn en waarbij ieders inzet nodig is om de ‘typische hockeywaarden’ voor onze vereniging en sport te behouden.


De WMHC vindt het heel belangrijk dat zijn (ouders van) leden, spelers en bezoekers zich sportief en respectvol gedragen. Om die reden is er een commissie Sportiviteit & Respect binnen de vereniging.

Deze commissie zal gewenst gedrag stimuleren en pogen de bewustwording omtrent sportief en respectvol gedrag te vergroten. Samen met de leden zullen betrokkenen aangesproken worden op ongewenst gedrag. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en commissies op het gebied van gedrag.Algemene kernwaarden WMHC:

 1. Lid zijn, geeft rechten, maar ook plichten

 2. We steunen onze teams

 3. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de club

 4. Iedereen zet zich in voor het clubbelang, en niet enkel voor zichzelf

 5. Sportiviteit en respect op alle fronten

 6. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag


 1. Gedrag op het veld

Spelers:

 • hand geven aan scheidsrechters en tegenstander voor (via line up) en na de wedstrijd

 • de tegenstander een prettige wedstrijd toewensen en bedanken na de wedstrijd

 • mond dicht tegen scheidsrechters

 • respect voor je mede- en tegenstander; niet kwetsen of kwetsuren veroorzaken

Coaches:

 • kennismaken met, en bedanken van de scheidsrechters (voorbeeld gedrag!)

 • kennismaken met, en bedanken voor de wedstrijd van de coach tegenstander

 • geen negatieve bemoeienis/kritiek op wedstrijdleiding, eigen spelers en tegenstanders


Na de wedstrijd samen met de tegenstander een drankje drinken.


 1. Gedrag aan de lijn

Ouders:

 • bij (jonge) kinderen is de invloed van ouders zeer groot: De ouder mag daarom graag aanmoedigen, maar de technisch/tactische aanwijzingen zijn voor de coach.

Alle supporters:

 • supporters zijn er om hun team te steunen. Kwetsende of ongepaste teksten richting scheidsrechters, tegenstanders en/of bezoekend publiek horen hier dus niet bij. Positief aanmoedigen wordt zeer gewaardeerd!

 • op het veld zijn alleen spelers, begeleiding en scheidsrechters aanwezig. Alle anderen moedigen aan achter de omheining van het veld.


 1. Gedrag richting vrijwilligers

De WMHC is een sportvereniging van vrijwilligers, op een aantal uitzonderingen na. Zonder deze vrijwilligers zijn er geen coaches, scheidsrechters, commissies etc. en is er geen website die onderhouden wordt. Kortom, zonder vrijwilligers geen club!

Behandel vrijwilligers zoals je zelf behandeld zou willen worden.


 1. Op tijd komen

 • wedstrijden - volgens afspraak met coach/aanvoerder

 • trainingen – tenminste 5 minuten voor aanvang training


 1. Op tijd afmelden

 • wedstrijden – bij je coach/aanvoerder – zoals afgesproken

 • trainingen – bij je trainer of zoals afgesproken


 1. Roken

Coaches:

 • niet roken vlak voor de wedstrijd en tijdens training en wedstrijden.

Spelers:

 • niet roken vlak voor de training en wedstrijd

Trainers:

 • niet roken vlak voor de training en tijdens de training

Algemeen:

 • roken in het clubhuis is verboden, buiten is een speciale plaats voor rokers (bushokje)


 1. Mobiel bellen/telefoon

Coaches:

 • niet bellen tijdens de voorbereiding van de wedstrijd en tijdens training en wedstrijd

Spelers:

 • niet bellen tijdens de voorbereiding van de wedstrijd en tijdens de training en wedstrijd

Trainers:

 • niet bellen tijdens de training


 1. De Accommodatie

Alle (ouders van) leden en bezoekers van de accommodatie, zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat de accommodatie en de goederen netjes gebruikt worden:

 • afval in de afvalbakken

 • geen vernielingen aan het clubhuis of op het terrein van de accommodatie verrichten

 • geen verspilling van water, elektriciteit etc.

 • geen spullen van de club onrechtmatig toe-eigenen

 • mee helpen opruimen daar waar mogelijk


 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner