Handige links
Vandaag jarig
  • Alain Duvalois
  • Pepijn de Groot
  • Ilse van Iterson
  • Daphne Leewis
  • Julia Leviton
  • Simone Versteegt
Business partner
T&AC
WMHC T&AC
WMHC
Bezoekadres
Sportpark de Bongerd
Bornsesteeg 10
6708 PE Wageningen
Tel: 0317 - 41 16 31

Postadres
WMHC
Postbus 529
6700 AM Wageningen
Facebook
Contributie 

Info WMHC tarieven, toeslagen en boetes, seizoen: 2018-2019

(status: 02-07-2018, vastgesteld op de ALV)

 


1. Contributie jongste jeugd en junioren

De contributie voor jeugd- en jongste jeugd -leden is gekoppeldaan leeftijdenniet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt dus de hoogte van de contributie.

Leeftijd Naam Bedrag per seizoen

01-10-2000 t/m 30-09-2004 Junioren A en B € 368

01-10-2004 t/m 30-09-2008 Junioren C en D € 356

01-10-2008 t/m 30-09-2010 Jongste Jeugd E € 290

01-10-2010 t/m 30-09-2011 Jongste Jeugd F € 220

na 30-09-2011 Mini / beginners* € 142

(*incl midwinter hockey)

 

Uitzondering in maart 2019 (lid worden na winterstop):

Starters/jonge beginners (jongste jeugd en mini’s) € 74

(na 8x proeflessen lid worden)

2. Inschrijfgeld (éénmalig)

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, meestal als ze lid worden. De jongste jeugd categorie vormt daarbij een uitzondering.

Met ingang van seizoen 2008-2009 wordt hetinschrijfgeldin rekening gebracht bij het lid wordenmet uitzondering van de leden dietot de mini-beginner categorie behoren.

Bij laatstgenoemde categorie wordt het inschrijfgeld op latere leeftijd (F-jeugd) in rekening gebracht. Daarnaast geldt dat bij (nieuwe) leden in de F-jeugd-leeftijd categorie het inschrijfgeld pas in rekening wordt gebrachtals ze in een team gaan spelen.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50

3. Kledingtoeslag

Spelerstenues worden miv 2010-2011 centraal geregeld bij WMHC. Bij leden die in een team spelen, wordt hiervoor een kledingtoeslag in rekening gebracht.

De kledingtoeslag per seizoen bedraagt € 17,50

Deze toeslag geldt voor alle spelers categorieënjongste jeugd (incl. uitzonderlijke gevallen mini/beginners), junioren, senioren (incl. studenten en veteranen).

4. Reiskosten

De reiskosten betreffen een éénmalige (voor)heffing per seizoen diejeugdleden(jongste jeugd en junioren) betalen. Eerder was dit een onderdeel van de contributie sinds een paar jaar is deze post zichtbaar gemaakt. Deze bijdragen komen in een centrale pot waaruit weer de declaraties van ouders en coaches worden betaald die hebben gereden. Declaratieformulieren vind je op de WMHC-site.

Reiskosten (voor junioren) komen boven op de contributiekosten

Hiervoor gelden de volgende standaardbedragen per seizoen:

A- B- C en D-jeugd € 22

E- F-jeugd € 16

 

5. Toeslag selectieteams jeugd

Selectieteams (de eerste teams) van A-, B-, C- en D-jeugd betalen een toeslag boven op de contributie. De selectieteams zijn in twee categorieën onder te verdelen:

A: De eerste teams: naast de contributie betalen de leden per seizoen een éénmalig toeslag van €138

B: De tweede en opleidingsteams: naast de contributie betalen de leden per seizoen een éémalige toeslag van € 68

Verdere toelichting:

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor de selectie teams jeugd (denk aan extra trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze selectieteams jeugd een extra toeslag.

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor tweede en opleidingsteams jeugd (denk aan langere trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze teams een extra toeslag. Deze laatste toeslag bedraagt de helft van de toeslag voor selectie teams jeugd.

6. Contributie seniorleden

Seniorleden zijn leden die actief zijn in competitieverband en die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

Bedrag per seizoen aan contributie senioren € 375

Voor studerende seniorleden (die ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding) is het mogelijkstudentenlid(zie artikel 9) te worden.

7. Contributie trainingsleden en trimhockeyleden

Trainingsleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die met een team meetrainen. Trimhockeyleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die apart van bestaande teams trainen (trimhockeytraining). De contributie voor beide categorieën is hetzelfde.

Bedrag per seizoen

Eerste jaar € 146
Volgende jaren € 224

Junioren en jongste jeugd (met geringe hockeyervaring) die niet in een team zijn ingedeeld worden enige tijd (maximaal één seizoen) jeugd trainingslid. Hiervoor geldt een bedrag per seizoen van: € 128

8. Contributie overige leden

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn.

Bedrag per seizoen contributie niet-spelende leden € 144


9. Studenten

Studenten (senior) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding volgen. Een kopie van het inschrijvingsbewijs moet kunnen worden overhandigd.

Er is geen sportkaart nodig om voor het lidmaatschap van deze regeling gebruik te kunnen maken. De studentenregeling geldtniet voor AIO’s e.d.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Bedrag per seizoen

Studentenleden (spelend) € 206

Studententrainingsleden (eerste seizoen) € 146

Studententrainingsleden (volgende seizoenen) € 180

 

10. G-hockey

Voor G-hockey gelden speciale tarieven.

Inschrijfgeld € 25

Bedrag per seizoen aan contributie € 104


11. Zaalhockeycontributie

Spelers breedteteams (senioren en junioren) € 112

Spelers juniorenselectieteams € 176

Spelers van E8-tallen € 101

Spelers van E6-tallen € 96

Training (senioren, junioren, E8, E6) € 78

Training (F-teams) € 41

Training (senioren, veteranen) zonder trainer € 64

12. Donateurs

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

De minimumbijdrage van donateurs per seizoen: € 75


13. Boetes

Kosten van gele en rode kaarten worden verrekend met de leden.

Veldhockey:

Seniorenteam Jeugdteam

2 gele kaarten: € 12,50 € 7,50

Schorsing (3 gele kaarten) € 12,50 € 7,50

Zaalhockey:

1 gele kaart € 12,50 € 7,50

Bij te laat opzeggen (zie artikel 14. Opzeggen lidmaatschap)

 

14. Aanvullende opmerkingen

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven. Er worden dus geen acceptgiro’s verstuurd. Leden die een dergelijke machtiging niet wensen af te geven, dienen vóór 1 oktober van het seizoen het volledige contributiebedrag (vermeerderd met een toeslag van€ 15per debiteur) te hebben voldaan (op rek.nr. NL95RABO0119546965 van de WMHC te Wageningen). Eind augustus worden deze leden per e-mail of brief (incl. factuur) verzocht te betalen.

Het laatste deel van het digitale aanmeldingsformulier geldt als machtigingsformulier.

Dit formulier moet worden afgedrukt en van handtekening voorzien en per e-mail of per post aan de ledenadministratie te worden verzonden. U machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven. Voor het betalen van de contributie etc. via de automatische incassoprocedure hebt u de keuze tussen de volgende opties:

  • Betaling in 1 termijn
  • Betaling in 4 termijnen

of

  • Betaling in 8 termijnen

NBDe contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd.

Inschrijfgeld, kledingtoeslag en reiskosten worden in het 1etermijn geïnd.

 

Automatische incasso WMHC-contributie tijdstippen:

Leden ontvangen op de 20ste van de maand van inning een aankondiging met factuur. De feitelijke automatische incasso vindt plaats rond de 26-ste van dezelfde maand. Dit jaar wordt zoals overeengekomen tijdens de laatste ALV al op 10 juli de contributie geïnd, tevens het eerste termijnbedrag van leden, die in termijnen betalen.

Schema 1:

Junioren A tm D

Senioren
Training-/Trimleden

Niet-spelende-leden

Eerste inning: 10 juli

Juli

Sept

Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x

4x

x

x

x

x

8x

x

x

x

x

x

x

x

x

Schema 2:

Beginners

Jongste jeugd E en F

Studenten

Eerste inning 26 september

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x

4x

x

x

x

x

8x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Voor elke maand dat de contributie (of een deel daarvan) later wordt voldaan dan door of namens het lid is toegezegd, is een bedrag van€ 10 verschuldigd (artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de WMHC).

15. Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juli tot en met 30 juni en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei 2019) worden opgezegd.

Voor eindexamen-kandidaten (examen in 2019) en studenten geldt een uitzondering en kan worden opgezegd tot 1 september 2019.

Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - begin competitie: € 100

Na competitie-start: volledige jaar contributie

 


 
Hoofdsponsors
Business partner
Business partner
Business partner

Sportiviteit & respect


Statistieken
Aantal leden (info) 1029
Nu online 79
Leden met @ 99,7%
SMS Bereik (teams) 71,9%