header foto header foto header foto header foto
 

Lidworden

LID WORDEN WMHC
Bent u geinteresseerd om lid te worden van de Wageningsche Mixed Hockey Club (WMHC)? Hieronder een korte toelichting.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en 31 mei en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei) worden opgezegd.
Uiteraard kan het lidmaatschap ook gedurende het seizoen ingaan.

INSCHRIJFGELD
Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, meestal als ze lid worden.
De jongste jeugd categorieën mini-beginners en F-jeugd (zie tarieven) vormen daarbij een uitzondering.

LIDMAATSCHAPVORMEN
WMHC kent verschillende vormen van lidmaatschap

Spelende leden
Dit zijn hockeyende leden.
Daarbinnen worden onderscheiden

Indeling op basis van leeftijd

§ Jeugdleden
Dit zijn leden die op één oktober in het lopende verenigingsjaar nog geen achttien jaar zijn.
Indeling:
Junioren A zestien tot achttien jaar
Junioren B veertien tot zestien jaar
Junioren C twaalf tot veertien jaar
Junioren D tien tot twaalf jaar
Jongste jeugd E acht tot tien jaar
Jongste jeugd F zeven tot acht jaar
Mini/beginners vijf tot zeven jaar

§ Seniorleden
Dit zijn leden die actief zijn in competitie-verband en die op één oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.
Voor studerende seniorleden (die ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding) is het mogelijk (zonder inschrijfgeld) studentenlid te worden

ØTrainingsleden
Zijn niet in competitie-verband hockeyende leden, die met een team meetrainen
(het is ook mogelijk studententrainingslid te worden)

ØTrimleden
Zijn niet in competitie-verband hockeyende leden, die apart van bestaande teams trainen (trimhockeytraining).

vNiet spelende leden
Dit zijn niet–hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn.

Speciale categorieën:
- Donateurs
Zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

-Bijzondere leden
Hieronder resulteren ereleden en leden van verdienste, die zijn voorgedragen respectievelijk zijn benoemd door het bestuur.


TARIEVEN (zie apart overzicht)
De contributie/toeslagen/boetes worden per seizoen bepaald en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

AANMELDEN
U kunt zich digitaal aanmelden via de site van WMHC.

Als u het aanmeldproces hebt doorlopen ontvang u een digitaal aanmeldingsformulier.

Dit digitale aanmeldingsformulier geldt als machtigingsformulier.

Het formulier moet worden afgedrukt en van handtekening voorzien per post aan de ledenadministratie te worden verzonden. U machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven.

U gaat met ondertekening tevens akkoord met de statuten en Huishoudelijk reglement van WMHC.

 
Uw kind wil lid worden van de WMHC?
Vanaf 5 jaar kunnen kinderen gaan hockeyen bij WMHC – in het voorjaar en najaar zijn er "Open trainingen” (van 09.00 – 10.00 uur); alle kinderen die willen kennismaken met hockey zijn dan van harte welkom. Sticks zijn aanwezig, alleen makkelijk zittende kleding en schoenen zijn prettig.

Tijdens de open trainingen zijn leden van de Jongste Jeugd Commissie aanwezig die informatie kunnen geven over het hockeyen en het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Indien de kinderen het hockeyen leuk vinden, trainen ze eerst -afhankelijk van hun ervaring en leeftijd- op de zaterdagochtend. Na verloop van tijd worden de kinderen geplaatst in een team en gaan wedstrijden spelen op de zaterdagochtend. De trainingsmomenten verschuiven naar een doordeweekse dag. Voor de Jongste Jeugd is dit op woensdag- en eventueel en vrijdagmiddag.

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner