header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Communicatielijnen hockeytechnische zaken

Het kan natuurlijk altijd zijn dat in het seizoen dingen niet lekker lopen (of juiste extreem goed) en dat het daarom nodig is om een goed gesprek te voeren. WMHC hanteert hiervoor de volgende communicatielijnen. 

Bestuursleden en coördinatoren worden met regelmaat op de club aangesproken of via de telefoon/app benaderd, hierdoor kan de vraag, het probleem of de kwestie niet altijd goed beantwoord/behandeld worden. Dit betekent dat je de kans loopt dat je je vraag even niet op dat moment kunt stellen, maar natuurlijk wel op een ander, meer geschikt moment. 

Op de volgende momenten zijn de coördinatoren bereikbaar via app/telefoon, of live op WMHC, om de vragen/problemen aan te horen. 

Nicole Jonk

dinsdag tussen 1900 - 2200, 

woensdag tussen 1715 - 2130, 

donderdag tussen 1715 en 2100 

en zaterdag overdag.

Vincent Loeffen

maandag tussen 15:00 - 17:00 (alleen telefonisch), 

dinsdag tussen 15:30 en 19:00, 

woensdag tussen 14:00 en 19:30, 

donderdag tussen 15:30 - 19:30, 

vrijdag tussen 14:00 - 16:00 (alleen telefonisch).

Op alle ander momenten zijn beide bereikbaar via [email protected] en proberen ze de mail zo snel mogelijk te behandelen. 

 

Bestuur, jongste jeugd,- jeugd,- en seniorencommissie zijn allen per mail bereikbaar, zie de website bij organisatie;  https://www.wmhc.nl/site/?option=850&menu=1

Wij hopen op begrip hiervoor.

 

Voor dringende noodgevallen zijn ze uiteraard altijd te bereiken.

Communicatielijnen bij vragen of problemen

1. Praat eerst met je trainer / coach of manager. Met of zonder ouder mogelijk.
2. Kom je er niet samen uit, meldt de trainer / coach / manager dit bij de Jongste Jeugd- of Jeugdcommissie of SEC (seniorencommissie). *
3. Als die er samen met jou ook niet uitkomen zal de betreffende commissie de coördinator inschakelen, dat zijn Nicole Jonk (selectie teams)en keepers / Vincent Loeffen (breedte)
4. Mochten er dan nog steeds problemen zijn dan wordt door de coördinator bestuurslid hockeytechnische zaken of jeugd ingeschakeld, dat zijn Teun de Jong (ad-intrim) en Sacha Schellaars
5. Het is belangrijk dat de bovengenoemde 4 stappen opgevolgd worden. Indien alle gevallen uitgesloten zijn dan is er een vertrouwenscommissie waar je terecht kan. De vertrouwenscommissie is te vinden op onze website bij organisatie; https://www.wmhc.nl/site/?option=850&menu=1

*Uitzondering hierop geldt voor:

  • Eerstelijnsteams in de jeugd, direct stap 3 volgen.
  • Dames 1 en Heren 1, direct stap 4 ondernemen.

 

 Algemene zaken kunnen gestuurd worden naar: [email protected]
 

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner