header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lidmaatschap contributie

2023-2024 Lidmaatschap contributie WMHC Definitief 1.1INFORMATIETARIEVEN, TOESLAGEN EN BOETES, SEIZOEN 2023-202 4


Leukdat je lid bent, of lid wil worden van WMHC!

Aanmelden kan via de site www.wmhc.nl door het invullen van het digitale inschrijfformulier.


 1. Basisregels

 2. Inschrijfgeld

 3. Contributie jongste jeugd en junioren

 4. Contributie senioren

 5. Contributie studenten

 6. Contributie G-hockey

 7. Contributie zaalhockey

 8. Contributie overige leden en donateurs

 9. Kledingtoeslag

 10. Korting via het Wageningen ‘Ik doe mee fonds’

 11. Opzeggen of wijzigingen lidmaatschap

 12. Niet betalen van de contributie

 13. Boetes KNHB

 14. Tijdstippen automatische incasso contributie1.BASISREGELS

Er zijn een paar basisregels;

 • Lidmaatschap ga je aan voor minimaal 1 seizoen en contributie betaal je dus voor het hele seizoen.

 • Een lidmaatschap bij WMHC geldt totdat je het weer zelf opzegt bij de ledenadministratie. Zie paragraaf 11.

 • Contributie wordt geïnd via automatische incasso, je geeft hiervoor toestemming op het digitaal inschrijfformulier

 • Bij aanmelding na de winterstop (1 maart) is de contributie de helft van het tarief

 • Bij langdurige blessure kan er in overleg beroep worden gedaan op een ‘coulance’ regeling in overleg met de ledenadministratie en penningmeester2.INSCHRIJFGELD

Word je lid van WMHC? Dan betaal je éénmalig € 50,- inschrijfgeld.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Benjamins: deze leden betalen het inschrijfgeld op latere leeftijd (Jongste Jeugd onder 8) als ze in een team in competitieverband gaan spelen.

 • Studenten: betalen geen inschrijfgeld.
3.CONTRIBUTIE JONGSTE JEUGD EN JUNIOREN

De contributie voor jeugd- en jongste jeugdleden is altijd gekoppeld aan leeftijd, en niet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt de hoogte van de contributie. De bedragen per leeftijdscategorie staan in onderstaande tabel.

Geboren

Groep

Contributie seizoen 2023/2024

01-10-2005 t/m 30-09-2013

Junioren onder 18*, 16, 14, 12

368

01-10-2013 t/m 30-09-2015

Jongste Jeugd onder 10 en 9

290

01-10-2015 t/m 30-09-2016

Jongste Jeugd onder 8

220

na 30-09-2016

Benjamins**

142

Jeugdtrainingslid***


142

Uitzonderingen en opmerkingen;

 • * Ben je 18 jaar geworden en heb je een studentenkaart? Stuur dan een kopie naar [email protected].

Je contributie wordt dan voor het volgende seizoen aangepast (naar studenten tarief).

Zie ook paragraaf 5 ‘studenten’

 • ** Het tarief voor de Benjamins is inclusief ‘midwinter hockey’ eventueel in de zaal.

Benjamins en Jongste jeugd onder 10 jaar worden niet gelijk lid, maar kunnen gratis 8 keer proeflessen nemen op zaterdag ochtend. Je krijgt daar een strippenkaart voor.

Wil je daarna blijven hockeyen? Meld je dan aan via het digitale inschrijfformulier.

 • *** Jeugdspelers met weinig hockeyervaring die nog niet in team zijn ingedeeld kunnen trainingslid worden (alleen meetrainen, geen wedstrijden) voor maximaal 1 seizoen.

 • Bij aanmelding na de winterstop (na 1 maart) is de contributie de helft van het tarief3.1.TOESLAG SELECTIETEAMS JEUGD

Selectieteams van O18, O16 en O14 jeugd betalen een toeslag boven op de contributie.

Deze toeslag is voor de extra kosten die worden gemaakt zoals voor een extra training per week en aanvullende begeleiding. Tweedelijns teams en opleidingsteams betalen ook een toeslag; deze is voor extra trainingstijd. Andere (breedte) jeugdteams kunnen ook deze extra trainingstijd aanvragen.

Teams

Toeslag per seizoen

Eerstelijns teams – 1

152,-

Tweedelijns teams – 2

76,-

Opleidingsteams C-jeugd (O14 ) alleen wanneer zo benoemd / aangewezen

152,-

ASM-training (facultatief op aanvraag)

76,-4.CONTRIBUTIE SENIOREN

Seniorleden zijn leden die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.

We hebben 2 soorten contributie voor senior leden: voor competitiespelende leden en voor trainings- of trimleden.

 • Trainingsleden zijn leden die met een team meetrainen, maar geen wedstrijden met het team meespelen.

 • Trimmers / Trimhockeyleden trainen apart van bestaande teams (zogenoemde trimhockeytraining) en spelen niet in competitieverband.

 • Flexhockey: Trainings- en trimleden kunnen door middel van Flexhockey 5x per jaar een wedstrijd meespelen in competitie verband. Dan wordt je ook aangemeld op digitaal wedstrijdformulier en ben je verzekerd. Aanmelden hiervoor moet altijd van tevoren via [email protected]Soort senior lid

Contributie per seizoen

Senior lid competitie spelend

394,-

Senior trainings- of trimlid

260,-

Flexhockey voor trainings- trimlid

Maximaal 5x per seizoen

10,- per wedstrijd5.CONTRIBUTIE STUDENTEN

Studenten krijgen 25% korting op de contributie ten opzichte van de seniorleden en studenten betalen geen inschrijfgeld.

Voorwaarden:

 • Je bent op 1 oktober van het betreffende seizoen 18 jaar en ouder

 • Je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs (bachelor of master) of een mbo-opleiding.

 • De studentenregeling geldt niet voor AIO’s/PhD’s etc.

Wil je een studentenlidmaatschap? Stuur dan een bericht samen met een kopie je studentenkaart of een ander inschrijfbewijs bij je onderwijsinstelling naar: [email protected]Soort senior lid

Contributie per seizoen

Student lid spelend

295,-

Student trainings- of trimlid

195,- • Studenten en stage: Voor studenten die tijdens het seizoen op stage gaan, kan de contributie naar rato worden aangepast. Ga je op stage? Geef dit dan op tijd door aan de ledenadministratie.

 • Subsidie WUR studentenlidmaatschap: Studenten aan de WUR die lid zijn van WMHC kunnen € 50,- subsidie op hun contributie krijgen van SWU Thymos

Ganaar: https://www.wur.nl/nl/sports-centre-de-bongerd/swu-thymos/subsidies-1/subsidie-op-lidmaatschap-erkende-verenigingen.htm6.CONTRIBUTIE G-HOCKEY

G-hockey training is voor kinderen vanaf 6 jaar en ook volwassenen die door een verstandelijke beperking niet mee kunnen komen in een regulier hockeyteam.

G-Hockey

Tarief

Inschrijfgeld

25,-

Contributie per seizoen

115,-7.CONTRIBUTIE ZAALHOCKEY

WMHC ziet zaalhockey als vanzelfsprekend voor alle jeugdspelers. In de regel doen alle jeugdleden mee aan de zaalhockeycompetitie.

Eerstelijns juniorenteams zijn verplicht mee te doen aan de zaalhockeyhockeycompetitie. Breedteteams worden gestimuleerd om ook mee te doen. Voor zaalhockey geldt een aparte contributie.

Ook senioren, veteranen, G hockeyleden en trimhockeyers kunnen zaalhockeyen. En er is een speciaal zaalhockeylidmaatschap voorleden die alleen willen zaalhockeyen bij de WMHC.

Team

Contributie per seizoen

Junioren selectieteams

186,-

Junioren en senioren breedte teams

122,-

Spelers van E8-tallen

111,-

Spelers van E6-tallen

106,-

Trainingslid senioren/junioren/E8 E6

88,-

Trainingslid F-teams

51,-

Trainingslid senioren zonder trainer

74,-

8.CONTRIBUTIE NIET SPELENDE LEDEN EN DONATEURS

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die op een andere manier actief zijn voor de vereniging en er voor kiezen lid te zijn van de vereniging. Zij betalen € 120,- per seizoenen hebben dan ook stemrecht inde ALV

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.9.KLEDINGTOESLAG

Wedstrijdkleding wordt bij WMHC centraal geregeld. Alle leden die wedstrijden in teamverband spelen, dragen hetzelfde wedstrijdtenue met de logo’s van de sponsoren. Alle teams krijgen een tas met wedstrijdkleding die aan het eind van het seizoen weer ingeleverd wordt.

De kledingtoeslag is € 15,- per spelend lid per seizoen.10.KORTING VIA HET WAGENINGEN ‘IK DOE MEE FONDS’

Om hockey voor iedereen mogelijk te maken geeft WMHC korting voor mensen die dat nodig hebben. Er geldt een korting van 50% op alle contributie componenten voorleden die in aanmerking komen voor het Wageningen ‘Ik doe mee fonds’ (of vergelijkbare steun/fonds in andere gemeentes).

Stuur een bewijs van deelname/goedkeuring ‘Ik doe mee fonds’ naar [email protected] om voor deze korting in aanmerking te komen.11.OPZEGGEN OF WIJZIGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni en dient ruim voor het volgende verengingsjaar (vóór 1 mei 2024) te worden opgezegd door een mailtje te sturen aan [email protected]. Dit in verband met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Voor eindexamenkandidaten (examen in 2024) en studenten geldt een uitzondering.

 • Studenten kunnen opzeggen tot 1 juni 2024.

 • Eindexamenkandidaten in 2024 in overleg na de examenuitslag

Een wijziging van het lidmaatschap voor het seizoen 2023-2024 geef je voor 15 augustus 2023 door.Gedurende het seizoen is het altijd mogelijk om je lidmaatschap om te zetten van training/trimmer naar volledig competitie spelend lidmaatschap.

Boetes bij te laat opzeggen: Om dat we op tijd voor het nieuwe seizoen de indeling moeten maken en de leden moeten aanmelden bij de KNHB willen we graag dat iedereen op tijd op zegt. Lukt dat niet dan rekenen we daar een boete voor:

 • Tussen 1 mei (1 juni voor studenten) - 1 augustus: € 75,-

 • Tussen 1 augustus - start competitie: € 100,-

 • Na start competitie: volledige seizoen contributie

12.NIET BETALEN CONTRIBUTIE

Als de contributie niet wordt betaald, worden er automatisch 4herinneringen verstuurd met betaal link. Mocht dit niet tot betaling leiden dan neemt de penningmeester contact op en wordt er een betalingsregeling afgesproken. Als hier niet aan voldaan wordt kan het bestuur besluiten tot het (eventueel tijdelijk) opschorten van speelgerechtigheid. De coach, aanvoerder en/of teammanager worden hierover ook geïnformeerd.13.BOETES KNHB

De KNHB legt een boete op voor gele en rode kaarten. Deze boete wordt vanzelfsprekend betaald door het betreffende lid en geïnd via automatische incasso:

Kaartenveld- en zaalhockey:

 • Gele kaart voor senioren / junioren boete € 15,-

 • Rode kaart voor senioren / junioren boete € 50,-

Tevens rekent de KNHB een boete bij NO SHOW van het team

 • Als een team niet komt opdagen bij een wedstrijd rekent de KNHB € 75,- boete

 • Een tweede keer ‘no show’ wordt de boete verhoogd naar 125,-

 • Deze boete wordt verrekend met de aanvoerder van het betreffende team


Het tuchtreglement van de KNHB is leidend:


14.TIJDSTIPPEN AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven.

Het laatste deel van het digitale inschrijfformulier geldt als machtigingsformulier.

Voor het betalen van de contributie via de automatische incasso heb je de keuze tussen:

 • Betaling in 1 termijn

 • Betaling in 4 termijnen (voorkeur bij studentleden ivm mogelijke stage)

 • Betaling in 8 termijnen (voorkeur bij studentleden ivm mogelijke stage)

De contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd. Inschrijfgelden kledingtoeslag wordt in 1 termijn geïnd.

10.1Geen machtiging voor incasso

Leden die een dergelijke machtiging NIET willen afgeven krijgen eind augustus een e-mail met de factuur met het verzoek de volledige contributie in 1 keer vóór 1 oktober van het seizoen over te maken op rekeningnummer NL95RABO0119546965 van WMHC te Wageningen.

10.2Tijdstippen incasso

Leden ontvangen op de 20ste van de maand een e-mail met de met de factuur.De feitelijke automatische incasso is rond de 26ste van dezelfde maand.

Schema1 voor: Junioren -Senioren - Training-/trimleden - Niet spelende leden

Eerste inning: 26 augustus


Aug

Sept

Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

x


Schema2 voor: Benjamins- Jongste jeugd - Studenten

Eerste inning 26 september


Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

x

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner