header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Gedragscode WMHC

WMHC vindt het heel belangrijk dat zijn (ouders van) leden, spelers en bezoekers zich sportief en respectvol gedragen.

Bij ons gaan sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand. WMHC wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen hockeyen en en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en
waarden bij de beoefening van de hockeysport zijn belangrijk. WMHC wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het veld, de
blaashal en het clubhuis moeten een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen hockeyen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Deze gedragscode geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor trainers en coaches, scheidsrechters, ouders, en toeschouwers.

In het bijzonder trainers, coaches, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers moeten bewust zijn van eventuele machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid; zij mogen hun positie niet misbruiken door op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS:

 • Respecteer de regels van het hockey
 • Respecteer elkaar, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar luister wel naar elkaar
 • Respecteer al die vrijwilligers en WMHC’ers die ervoor zorgen dat we kunnen hockeyen, trainen en wedstrijden spelen
 • Geweld, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Als lid van onze vereniging spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag
 • Waar we ook spelen we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de materialen die ons beschikbaar worden gesteld;
 • Zorg samen voor een faire sport.

GEDRAG OP HET VELD
Spelers:
 • Hand geven aan scheidsrechters en tegenstander voor (via line up) en na de wedstrijd
 • De tegenstander een prettige wedstrijd toewensen en bedanken na de wedstrijd
 • Aanwijzingen van de trainer/coach dienen opgevolgd te worden
 • Mond dicht tegen scheidsrechters
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport. Ook na een verliespartij geef je de tegenstander een hand na de wedstrijd
 • Respect voor je mede- en tegenstander; niet kwetsen of kwetsuren veroorzaken.
Coaches:
 • Kennismaken met en bedanken van de scheidsrechters (voorbeeld gedrag!).
 • Kennismaken met en bedanken voor de wedstrijd van de coach tegenstander.
 • De coach/trainer corrigeert onjuist gedrag van speelsters; hij/ zij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer dit met trainingscoördinator, de betreffende commissie of het bestuur;
 • Geen negatieve uitingen naar wedstrijdleiding, eigen spelers en tegenstanders.
 • Na de wedstrijd samen met de tegenstander een drankje drinken.
Scheidsrechters:
 • Kijk voorafgaand aan de wedstrijd of de ‘omgeving’ veilig is
 • Geef coaches en managers voorafgaand aan en direct na de wedstrijd een hand
 • Wees beslist en beleefd bij het constateren van overtredingen;
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd
 • Wees onpartijdig
GEDRAG AAN DE LIJN
Ouders:
 • Bij (jonge) kinderen is de invloed van ouders zeer groot: de ouder mag daarom graag aanmoedigen, weliswaar alleen positief, maar de technisch/tactische aanwijzingen zijn voor de coach
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen;
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 • Ouders mogen worden aangesproken op wangedrag of ongepast taalgebruik
 • Op het veld en het speelvloer in de zaal zijn alleen spelers en scheidsrechters aanwezig.
 • Ouders dienen bij zaalwedstrijden plaats te nemen op de tribune en komen niet op de speelvloer;
Alle supporters en toeschouwers:
 • Ongewenst filmen en foto’s maken van spelers en speelsters is niet toegestaan.
 • Supporters zijn er om hun team te steunen. Kwetsende of ongepaste teksten richting scheidsrechters, tegenstanders en/of bezoekend publiek horen hier dus niet bij. Positief aanmoedigen wordt zeer gewaardeerd!
 • Op het veld zijn alleen spelers, begeleiding en scheidsrechters aanwezig. Alle anderen moedigen aan achter de omheining van het veld EN POSITIEF!
Accommodatie
Alle leden, ouders van leden en bezoekers van de accommodatie, zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat de accommodatie en de goederen netjes gebruikt worden:
 • Afval in de afvalbakken.
 • Geen vernielingen aan het clubhuis of op het terrein van de accommodatie verrichten.
 • Geen verspilling van water, elektriciteit etc.
 • Geen spullen van de club onrechtmatig toe-eigenen.
 • Meehelpen opruimen daar waar mogelijk
 • Houd in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer;
 • Auto’s en fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
Kleedkamers
 • Douchen na de wedstrijd is gewenst
 • Iedereen dient zich te houden aan de indeling van de kleedkamers
 • Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter
 • De kleedkamers dienen opgeruimd achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgezet
 • Uitsluitend spelers/speelsters is toegestaan de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden te betreden. Ouders, trainers en coaches mogen alleen de kleedkamers betreden na toestemming van de spelers/speelsters.
 • Ongewenst filmen en foto’s maken in de kleedkamer is niet toegestaan.
Materiaal
 • Wees zuinig op eigen materiaal, materiaal van een ander en dat van WMHC
 • EHBO-materialen mogen alleen doelmatig worden gebruikt
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats
 • Kasten dienen afgesloten te worden na de training of wedstrijd;
 • Na de laatst gespeelde wedstrijd in de zaal dienen de scorebord score bord en EHBO koffer etc. opgeruimd te worden;
 • Na de laatst gespeelde wedstrijd op het veld dienen vlaggen en de netten uit de doelen te worden gehaald en opgeruimd te worden.
ROKEN en ALCOHOL
 • WMHC omarmt de gedachte van ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ en heeft eerder besloten dat roken in het clubhuis en op het gehele complex is verboden. Omdat de WUR een soortgelijke filosofie hanteert, is het roken op terrein van de WUR overal verboden. Onze parkeerplaats behoort tot het terrein van de WUR, dus ook daar is het roken verboden
 • Op het veld en op het speelveld in de zaal worden geen versnaperingen genuttigd en zeker geen alcohol. Op zaterdagen mag er tot 16.00u geen alcohol worden geschonken en gedronken. Jeugdteams drinken sowieso bij WMHC geen alcohol.
GEBRUIK MOBIEL
Niet bellen tijdens de voorbereiding van de wedstrijd en tijdens training en wedstrijd

MELDING MAKEN?
Bij het plaatsvinden van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, kun je dit melden bij de trainingscoördinator ([email protected]) of bij een van de bestuursleden (bijv.

Wanneer dit niet vertrouwd voelt, kan je je ook direct wenden tot de
vertrouwenscontactpersonen Mieke Parmet, juriste en Frans Seesing, arts Zij zijn bereikbaar via [email protected] of 06 553 63 759

In alle gevallen wordt je melding vertrouwelijk behandeld en wordt geen actie genomen of mededelingen gedaan, tenzij je daar zelf mee akkoord gaat.
 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner